Menu

2506 – 安宁 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《宁》字的笔顺动画演示

《宁》的笔顺动画写字动画演示

《宁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《宁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我心里天天不得安宁
 • 我心里天天不得安寧
 • Wǒ xīnlǐ tiāntiān bùdé ānníng
 • Bồi – Ủa xin lỉ then then bu tứa an nính
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ngày nào cũng không thấy yên lòng
 • Dịch tiếng Anh – I never feel at ease.

Ví dụ 2:

 • 除尽奸党,朝野才能安宁
 • 除盡奸黨,朝野才能安寧
 • Chú jǐn jiān dǎng, cháoyě cáinéng ānníng
 • Bồi – Chú chỉn chen tảng, cháo dể chái nấng an nính
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ bằng cách loại trừ xã hội đen, xã hội mới có thể yên ổn
 • Dịch tiếng Anh – Only by getting rid of the crafty sycophants can the government, and the public be at peace.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

  +  16  =  25