Menu

2507 – 安详 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《详》字的笔顺动画演示

《详》的笔顺动画写字动画演示

《详》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《详》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他在床上安详的去世了
 • 他在床上安詳的去世了
 • Tā zài chuángshàng ānxiáng de qùshìle
 • Bồi – Tha chai chuáng sang an xéng tợ chuy sư lợ
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy đã ra đi thanh thản khi nằm trên giường
 • Dịch tiếng Anh – He passed away peacefully in his bed.

Ví dụ 2:

 • 他的描述洋溢著安詳的快樂
 • 他的描述洋溢著安詳的快樂
 • Tā de miáoshù yángyìzhe ānxiáng de kuàilè
 • Bồi – Tha tợ méo su dáng i chợ an xéng tợ khoai lưa
 • Dịch tiếng Việt –  Mô tả của anh ấy tràn ngập niềm vui
 • Dịch tiếng Anh – His description overflows with quiet joy.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

12  +    =  13