Menu

2508 – 安置 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《置》字的笔顺动画演示

《置》的笔顺动画写字动画演示

《置》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《置》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 移民必须重新安置
 • 移民必須重新安置
 • Yímín bìxū chóngxīn ānzhì
 • Bồi – Í ín bi xuy chúng xin an chư
 • Dịch tiếng Việt – Di dân tất yếu phải quản tâm đến vấn đề an cư
 • Dịch tiếng Anh – The immigrants had to resettle.

Ví dụ 2:

 • 这是一个难民安置点
 • 這是一個難民安置點
 • Zhè shì yīgè nànmín ānzhì diǎn
 • Bồi – Chưa sư í cưa nan min an chư tẻn
 • Dịch tiếng Việt – Đây là một vấn đề tj dân an cư (tạo nơi sống cho dân di cư, tj nạn)
 • Dịch tiếng Anh – This is a refugee settlement.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

83  +    =  85