Menu

2510 – 暗示 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《暗》的笔顺动画写字动画演示

《暗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《暗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《示》字的笔顺动画演示

《示》的笔顺动画写字动画演示

《示》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《示》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 明显的暗示
 • 明顯的暗示
 • Míngxiǎn de ànshì
 • Bồi – Mính xẻn tợ an sư
 • Dịch tiếng Việt – một gợi ý rõ ràng
 • Dịch tiếng Anh – a broad hint

Ví dụ 2:

 • 随便暗示一下
 • 隨便暗示一下
 • Suíbiàn ànshì yīxià
 • Bồi – Suấy ben an sư í xa
 • Dịch tiếng Việt – Gợi ý thoải mái nhé
 • Dịch tiếng Anh – to drop a hint


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

1  +  7  =