Menu

2515 – 熬 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《熬》的笔顺动画写字动画演示

《熬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《熬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 还要熬两周时间呢
 • 還要熬兩週時間呢
 • Hái yào áo liǎng zhōu shíjiān ne
 • Bồi – Hái dao áo lẻng châu sứ chen nơ
 • Dịch tiếng Việt – Vẫn cần hai tuần nữa
 • Dịch tiếng Anh – There are two weeks still to go.

Ví dụ 2:

 • 这棒子面粥熬得真香
 • 這棒子麵粥熬得真香
 • Zhè bàngzimiàn zhōu áo dé zhēnxiāng
 • Bồi – Chưa bang chự mân châu áo tứa chân xeng
 • Dịch tiếng Việt – Bột ngô này mùi rất thơm
 • Dịch tiếng Anh – The corn flour porridge is very tasty.


Các chữ Hán đồng âm

 • 嗷: loud clamor; the sound of wailing;
 • 廒: granary;
 • 摮: to rattle; to shake. to smite;
 • 敖: to ramble; to rove; old variant of 熬[ao2];
 • 獒: mastiff;
 • 璈: (mus. instr.);
 • 翱: to soar; to hover;
 • 聱: difficult to pronounce;
 • 螯: nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis;
 • 謷: greatness; slander; sound of weeping;
 • 遨: to make excursion; to ramble; to travel;
 • 鏖: violent fighting;
 • 隞: Ao, Shang Dynasty capital (northeast part of modern day Zhengzhou, Henan);
 • 鳌: mythological sea turtle;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

8  +  1  =