Menu

2520 – 疤 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《疤》的笔顺动画写字动画演示

《疤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《疤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 会留疤吗?
 • 會留疤嗎?
 • Huì liú bā ma?
 • Bồi – Huây liếu ba ma?
 • Dịch tiếng Việt – Nó sẽ để lại sẹo chứ?
 • Dịch tiếng Anh – Will it leave a scar?

Ví dụ 2:

 • 傷口結了疤
 • 傷口結了疤
 • Shāngkǒu jiéle bā
 • Bồi – Sang khẩu chía lợ ba
 • Dịch tiếng Việt – Miệng vết thương sẽ tạo thành sẹo
 • Dịch tiếng Anh – The wound scabbed over.


Các chữ Hán đồng âm

 • 〨: numeral 8 in Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1 zhou1 ma3 zi5];
 • 丷: eight’ component in Chinese characters; archaic variant of 八[ba1];
 • 八: eight; 8;
 • 叭: denote a sound or sharp noise (gunfire etc);
 • 峇: (used in transliteration);
 • 巴: to long for; to wish; to cling to; to stick to; sth that sticks; close to; next to; spread open; informal abbr. for bus 巴士[ba1 shi4]; bar (unit of pressure); nominalizing suffix on certain nouns, such as 尾巴[wei3 ba5], tail;
 • 扒: to hold on to; to cling to; to dig up; to rake; to push aside; to climb; to pull out; to strip off;
 • 捌: eight (banker’s anti-fraud numeral); split;
 • 朳: tree;
 • 笆: an article made of bamboo strips; fence;
 • 粑: a round flat cake (dialect);
 • 芭: a herb; banana;
 • 蚆: a kind of shell;
 • 豝: corned beef; female pig; sow;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

3  +    =  11