Menu

2521 – 拔苗助长 – Bạt Miêu Trợ Trưởng – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6 (*)

《拔》的笔顺动画写字动画演示

《拔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《拔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《苗》字的笔顺动画演示

《苗》的笔顺动画写字动画演示

《苗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《苗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《助》字的笔顺动画演示

《助》的笔顺动画写字动画演示

《助》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《助》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《长》字的笔顺动画演示

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BẠT MIÊU TRỢ TRƯỞNG
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Dục Tốc Bất Đạt, nóng vội sẽ dễ hỏng việc
 • Xem giải nghĩa sâu về câu thành ngữ (01):
  • Có một người tính tình hay nóng vội nọ trồng lấy một mẫu ruộng. Ông ta hy vọng mạ non có thể lớn nhanh hơn một chút, nhưng mạ cũng không thể lớn nhanh như trong tưởng tượng của ông ta được.Một ngày nọ, người này đột nhiên nghĩ ra một chủ ý rất “hay”, liền vội vội vàng vàng chạy ra đồng. Ông ta cứ thế theo suy nghĩ của mình, lần lượt nhổ từng cây mạ lên cao hơn một chút so với mặt đất, chẳng mấy chốc, quay đầu nhìn lại đã thấy cả thửa ruộng cao hơn hẳn lúc đầu, ông ta vô cùng vui sướng.Về đến nhà, người nọ rất tự hào mà nói với mọi người rằng: “Tôi vất vả làm việc cả ngày nay, mệt muốn chết rồi! Có điều qua một ngày, mạ ở ruộng nhà chúng ta đã lớn hơn rất nhiều.”

   Con trai ông ta nghe thấy vậy, cảm thấy rất kì quái, liền chạy đến ruộng xem sao, kết quả, mạ ở ruộng đều chết hết cả rồi.

   Các bạn đã nghe qua câu thành ngữ này chưa? Câu thành ngữ này không chỉ có ở Trung Quốc mà Việt Nam mình cũng có một câu có ý nghĩa tương tự, chính là: Dục tốc bất đạt. Nó có ý nghĩa khuyên chúng ta một điều là: làm những việc gì cần có thời gian chờ đợi thì phải kiên nhẫn, không được nóng vội. Muốn nhanh hơn bằng việc đốt cháy giai đọan sẽ không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí hỏng việc đến mức không thể cứu vãn được nữa. Giống như người nông dân kia cuối cùng đã làm chết cả thửa ruộng vì tính nóng vội của mình.

   Bây giờ chúng ta cùng xem một vài ví dụ về câu thành ngữ này nhé:

   想做好这道菜,你非要耐心不可,要是拔苗助长地做免不了会弄坏的。(Xiǎng zuò hǎo zhè dào cài, nǐ fēi yào nàixīn bùkě, yàoshi bá miáo zhù cháng dì zuò miǎnbule huì nòng huài de) (Muốn làm món ăn này cậu phải thật kiên nhẫn, nóng vội muốn nhổ mạ lên cho mau lớn là làm hỏng ngay đấy)

   用这种拔苗助长的方法去教育小孩儿,你不怕他不能领会吗?(Yòng zhè zhǒng bámiáozhùzhǎng de fāngfǎ qù jiàoyù xiǎo hái’ér, nǐ bùpà tā bùnéng lǐnghuì ma?) (Dùng phương pháp nóng vội nhổ mạ lên cho mạ mau lớn này để dạy bọn trẻ, anh không sợ bọn chúng không lĩnh hội được sao?)

   我难道不想快点儿?可是做大事就不能拔苗助长。(Wǒ nándào bùxiǎng kuài diǎn er? Kěshì zuò dàshì jiù bùnéng bámiáozhùzhǎng.) (Tôi lẽ nào không muốn nhanh hơn một chút? Nhưng mà làm chuyện lớn thì không thể nóng vội nhổ mạ lên cho mạ mau lớn được!)

   如果你有一个性急的朋友,他没有耐心做任何事,考试的时候也是因为这样而考砸了。你会怎样跟他劝说呢?(Rúguǒ nǐ yǒu yīgè xìngjí de péngyǒu, tā méiyǒu nàixīn zuò rènhé shì, kǎoshì de shíhòu yěshì yīnwèi zhèyàng ér kǎo zále. Nǐ huì zěnyàng gēn tā quànshuō ne?)(Nếu bạn có một người bạn tính tình nóng vội, người đó làm việc gì cũng không kiên nhẫn, cũng vì thế mà lúc thi đã không đạt được thành tích tốt, bạn sẽ nói gì để khuyên người bạn ấy đây?)


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 用这种方法教育孩子,简直是拔苗助长
 • 用這種方法教育孩子,簡直是拔苗助長
 • yòng zhè zhǒng fāngfǎ jiàoyù háizi, jiǎnzhí shì bámiáozhùzhǎng
 • Bồi – Dung chưa chủng phang phả chiêu duy hái chự, chẻn chứ sư bá méo chu chảng
 • Dịch tiếng Việt – Dùng phương pháp này giáo dục trẻ em, đúng là dục tốc bất đạt
 • Dịch tiếng Anh – Teaching children in this way simply means applying too much pressure and damaging them.

Ví dụ 2:

 • 对儿童的才能拔苗助长是不明智的
 • 對兒童的才能拔苗助長是不明智的
 • Duì er tóng de cáinéng bámiáozhùzhǎng shì bù míngzhì de
 • Bồi – Tuây ơ thúng tợ chái nấng bá méo chu chảng sư bu mính chự tợ
 • Dịch tiếng Việt – Đối với tài năng trẻ em thì sẽ không nên vội vàng dễ hỏng cả tài năng
 • Dịch tiếng Anh – It is unwise to force a child’s talent.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Chính là câu thành ngữ này


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

  +  10  =  12