Menu

2522 – 把关 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《把》的笔顺动画写字动画演示

《把》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《把》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《关》字的笔顺动画演示

《关》的笔顺动画写字动画演示

《关》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《关》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 略论编辑把关
 • 略論編輯把關
 • Lüè lùn biānjí bǎguān
 • Bồi – Luê luân ben chí bả quan
 • Dịch tiếng Việt – Phần kiểm tra lược luận biên tập (kiểm tra chỉnh sửa)
 • Dịch tiếng Anh – On Editing Check.

Ví dụ 2:

 • 每个设计阶段的把关
 • 每个设计阶段的把关
 • měi gè shèjì jiēduàn de bǎguān
 • Bồi –  mẩy cưa sưa chi chiê tuan tợ bả quan
 • Dịch tiếng Việt – Phần kiểm tra của mỗi giai đoạn thiết kế
 • Dịch tiếng Anh – Hold the pass on each design stage


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

2  +  8  =