Menu

2523 – 把手 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《把》的笔顺动画写字动画演示

《把》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《把》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《手》字的笔顺动画演示

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他把手伸过铁栅栏
 • 他把手伸過鐵柵欄
 • Tā bǎshǒu shēnguò tiě shānlán
 • Bồi – Tha bá sẩu sân cua thỉa san lán
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luồn tay xuyên qua hàng rào sắt
 • Dịch tiếng Anh – He poked his hand through the grill.

Ví dụ 2:

 • 手提箱的把手坏了
 • 手提箱的把手壞了
 • Shǒutí xiāng de bǎshǒu huàile
 • Bồi – Sẩu thí xeng tợ bá sẩu hoai lợ
 • Dịch tiếng Việt – Tay cầm của va li bị hỏng rồi
 • Dịch tiếng Anh – The grip on the suitcase was broken.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

60  +    =  64