Menu

2530 – 拜托 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《拜》的笔顺动画写字动画演示

《拜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《拜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《托》字的笔顺动画演示

《托》的笔顺动画写字动画演示

《托》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《托》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

 

Ví dụ 1:

 • 拜托,别哭了!
 • 拜託,別哭了!
 • Bàituō, bié kūle!
 • Bồi – Bai thua, bía khu lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Xin đừng khóc nữa!
 • Dịch tiếng Anh – please don’t cry!

Ví dụ 2:

 • 拜托,拜托,稳定下来
 • 拜託,拜託,穩定下來
 • bàituō bàituō wĕndìngxiàlái
 • Bồi – bai thua bai thua uẩn tinh xa lái!
 • Dịch tiếng Việt – Cả nhà chú ý, xin vui lòng ổn định trật tự ạ!
 • Dịch tiếng Anh – Come on, come on, come on. Stabilize.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

  +  45  =  46