Menu

2532 – 斑 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《斑》的笔顺动画写字动画演示

《斑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《斑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我内脚踝上有一粒咖啡色的斑
 • 我内脚踝上有一粒咖啡色的斑
 • Wǒ nèi jiǎohuái shàng yǒuyī lì kāfēisè de bān
 • Bồi – Ủa nây chẻo shoai sang dẩu i li kha phây sưa tợ ban
 • Dịch tiếng Việt – Bên trong mắt cá chân của tôi có một vết bớt màu cà phê
 • Dịch tiếng Anh – I have a coffee colored patch on the inside of my ankle.

Ví dụ 2:

 • 斑嘴野鸭
 • 斑嘴野鴨
 • Bān zuǐ yěyā
 • Bồi – Ban chuẩy dể da
 • Dịch tiếng Việt – vịt giời màu đốm
 • Dịch tiếng Anh – spotmouth mallard.


Các chữ Hán đồng âm

 • 扳: to pull; to draw out; to turn;
 • 搬: to move (i.e. relocate oneself); to move (sth relatively heavy or bulky); to shift; to copy indiscriminately;
 • 斒: variegated; striped; marbled;
 • 班: team; class; squad; work shift; ranking; CL:個|个[ge4]; classifier for groups;
 • 瘢: mark; scar on the skin;
 • 般: sort; kind; class; way; manner;
 • 颁: to promulgate; to send out; to issue; to grant or confer;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

  +  74  =  82