Menu

2534 – 颁发 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《颁》的笔顺动画写字动画演示

《颁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《颁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《发》字的笔顺动画演示

《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 軍事院校的獎學金可以頒發給窮人的孩子
 • 軍事院校的獎學金可以頒發給窮人的孩子
 • Jūnshì yuàn xiào de jiǎngxuéjīn kěyǐ bānfā gěi qióng rén de háizi
 • Bồi – Chuân sư doen xeo tợ chẻng xuế chin khứa ỉ ban pha cẩy chúng rấn tợ hái chự
 • Dịch tiếng Việt – Học bổng của học viện quân sự có thể được trao cho học sinh nghèo
 • Dịch tiếng Anh – Scholarships to military academies can be won by poor children.

Ví dụ 2:

 • 会上还将为所取得的各种成就颁发证书
 • 會上還將為所取得的各種成就頒發證書
 • Huì shàng hái jiāng wéi suǒ qǔdé de gèzhǒng chéngjiù bānfā zhèngshū
 • Bồi – Huây sang hái cheng uấy sủa tợ cưa chủng chấng chiêu ban pha châng shu
 • Dịch tiếng Việt – Tại hội nghị giấy chứng nhận sẽ được trao cho các thành tích khác nhau
 • Dịch tiếng Anh – Certificates for various achievements will also be presented during the conference.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

2  +  6  =