Menu

2535 – 版本 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《版》的笔顺动画写字动画演示

《版》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《版》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《本》字的笔顺动画演示

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 那个版本绝版了
 • 那個版本絕版了
 • Nàgè bǎnběn juébǎnle
 • Bồi – Na cưa bán bẩn chuế bản lợ
 • Dịch tiếng Việt – Phiên bản đó là ngừng in rồi
 • Dịch tiếng Anh – That edition is out of print.

Ví dụ 2:

 • 他還有一份法文版本
 • 他還有一份法文版本
 • Tā hái yǒuyī fèn fǎwén bǎnběn
 • Bồi – Tha hái dẩu i phân phả uấn bán bẩn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy còn có một phiên bản tiếng Pháp
 • Dịch tiếng Anh – He also had a copy of the French Edition.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

7  +  3  =