Menu

2536 – 伴侣 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《伴》的笔顺动画写字动画演示

《伴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《伴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《侣》字的笔顺动画演示

《侣》的笔顺动画写字动画演示

《侣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《侣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 寻觅人生伴侣
 • 尋覓人生伴侶
 • Xúnmì rénshēng bànlǚ
 • Bồi – Xuấn mi rấn sâng ban luy
 • Dịch tiếng Việt – Đi tìm một nửa cuộc đời  (Tầm Mịch Nhân Sinh Bạn Lữ)
 • Dịch tiếng Anh – search for a life partner

Ví dụ 2:

 • 他母亲觉得她并不是他儿子的理想伴侣
 • 他母親覺得她並不是他兒子的理想伴侶
 • Tā mǔqīn juédé tā bìng bùshì tā érzi de lǐxiǎng bànlǚ
 • Bồi – Tha mủ chinh chuế tợ tha binh bu sư tha ớ chự tợ lí xẻng ba luỷ
 • Dịch tiếng Việt – Mẹ anh ta nghĩ rằng bà không phải là người bạn đồng hành lý tưởng của con trai mình
 • Dịch tiếng Anh – His mother thought that she was no great catch for her son


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

2  +  8  =