Menu

2537 – 伴随 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《伴》的笔顺动画写字动画演示

《伴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《伴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《随》字的笔顺动画演示

《随》的笔顺动画写字动画演示

《随》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《随》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 在某物的伴随下
 • 在某物的伴隨下
 • Zài mǒu wù de bànsuí xià
 • Bồi – Chai mẩu u tợ ban suấy xa
 • Dịch tiếng Việt – Hiện diện cùng một sự vật nào đó
 • Dịch tiếng Anh – to the accompaniment of something

Ví dụ 2:

 • 伴随着神秘闪光的雷电
 • 伴隨著神秘閃光的雷電
 • Bànsuízhe shénmì shǎnguāng de léidiàn
 • Bồi – Ban suấy chợ sấn mi sảng quang tợ lấy ten
 • Dịch tiếng Việt – Sấm sét kèm theo những tia sáng bí ẩn
 • Dịch tiếng Anh – thunderbolts quivered with elfin flares of heat lightning


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

65  +    =  67