Menu

2539 – 扮演 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《扮》的笔顺动画写字动画演示

《扮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《扮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《演》字的笔顺动画演示

《演》的笔顺动画写字动画演示

《演》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《演》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 扮演主要角色
 • 扮演主要角色
 • Bànyǎn zhǔyào juésè
 • Bồi – Ban dẻn chủ dao chuế sưa
 • Dịch tiếng Việt – Đóng vai trò chính
 • Dịch tiếng Anh – play the main part

Ví dụ 2:

 • 最佳角色扮演游戏
 • 最佳角色扮演遊戲
 • Zuì jiā juésè bànyǎn yóuxì
 • Bồi – Chuây cha chuế sưa ban dẻn dấu xi
 • Dịch tiếng Việt – Trò chơi nhập vai xuất sắc nhất
 • Dịch tiếng Anh – Best RPG game


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

2  +  5  =