Menu

2542 – 磅 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《磅》的笔顺动画写字动画演示

《磅》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《磅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 体重增加3磅
 • 體重增加3磅
 • Tǐzhòng zēngjiā 3 bàng
 • Bồi – Thỉ chung châng cha 3 bang
 • Dịch tiếng Việt – Cân nặng tăng lên 1,3 kg
 • Dịch tiếng Anh – to gain 3lbs (in weight)

Ví dụ 2:

 • 付5英磅它就是你的了
 • 付5英磅它就是你的了
 • Fù 5 yīng bàng tā jiùshì nǐ dele
 • Bồi – Phu ủ bang tha chiêu sư nỉ tợ lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ cần 5 bảng Anh thì nó sẽ trở thành của bạn
 • Dịch tiếng Anh – you can have it for £5


Các chữ Hán đồng âm

 • 傍: near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. [pang2], [bang1], [bang4];
 • 塝: the edge; border of a field;
 • 搒: to row; oar; Taiwan pr. [beng4];
 • 棒: stick; club; cudgel; smart; capable; strong; wonderful; classifier for legs of a relay race;
 • 玤: (gem);
 • 甏: a squat jar for holding wine, sauces etc;
 • 艕: two boats fastened side by side;
 • 蒡: Arctium lappa; great burdock;
 • 蚌: mussel; clam;
 • 谤: to slander; to defame; to speak ill of;
 • 镑: pound (sterling) (loanword);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

65  +    =  69