Menu

2548 – 保密 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《密》字的笔顺动画演示

《密》的笔顺动画写字动画演示

《密》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《密》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他极力保密
 • 他極力保密
 • Tā jílì bǎomì
 • Bồi – Tha chí li bảo mi
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cố giữ bí mật (cực lực bảo mật)
 • Dịch tiếng Anh – He held it out in his hands.

Ví dụ 2:

 • 将自己的意见保密
 • 將自己的意見保密
 • Jiāng zìjǐ de yìjiàn bǎomì
 • Bồi – Chẻng chư chỉ tợ i chen bảo mi
 • Dịch tiếng Việt – Bảo mật ý kiến của chính mình
 • Dịch tiếng Anh – to keep one’s own counsel


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

22  +    =  25