Menu

2550 – 保守 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《守》字的笔顺动画演示

《守》的笔顺动画写字动画演示

《守》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《守》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《守》字的基本信息


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他的观念很保守 他的觀念很保守
 • 他的觀念很保守 他的觀念很保守
 • Tā de guānniàn hěn bǎoshǒu
 • Bồi – Tha tợ quan nen hẩn báo sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Quan điểm của anh ấy rất bảo thủ
 • Dịch tiếng Anh – He has very conservatives values.

Ví dụ 2:

 • 他的性格古怪保守
 • 他的性格古怪保守
 • Tā de xìnggé gǔguài bǎoshǒu
 • Bồi – Tha tợ xinh cứa củ quai báo sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Tính cách anh ấy rất kỳ quái và bảo thủ
 • Dịch tiếng Anh – His personality features oddity and reserve.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

3  +  2  =