Menu

2552 – 保养 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《养》字的笔顺动画演示

《养》的笔顺动画写字动画演示

《养》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《养》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这个保险不包括车辆保养费用
 • 這個保險不包括車輛保養費用
 • Zhège bǎoxiǎn bù bāokuò chēliàng bǎoyǎng fèiyòng
 • Bồi – Chưa cưa báo xẻn bu bao khua chưa leng báo dảng phây dung
 • Dịch tiếng Việt – Loại bảo hiểm này không bao gồm chi phí bảo dưỡng xe cộ
 • Dịch tiếng Anh – This insurance policy does not cover vehicle maintenance cost.

Ví dụ 2:

 • 你的头发已经枯焦,需要保养了!
 • 你的頭髮已經枯焦,需要保養了!
 • Nǐ de tóufà yǐjīng kūjiāo, xūyào bǎoyǎngle!
 • Bồi – Nỉ tợ thấu pha ỉ chinh khu cheo, xuy dao báo dảng lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Tóc của bạn khô quá, cần phải đi dưỡng tóc thôi!
 • Dịch tiếng Anh – You hair has dried and withered, so you should take good care of it


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

3  +  1  =