Menu

2563 – 抱负 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《抱》的笔顺动画写字动画演示

《抱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《抱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《负》字的笔顺动画演示

《负》的笔顺动画写字动画演示

《负》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《负》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 最大的抱负
 • 最大的抱負
 • Zuìdà de bàofù
 • Bồi – Chuây ta tợ bao phú
 • Dịch tiếng Việt – Tham vọng lớn nhất
 • Dịch tiếng Anh – the height of one’s ambition

Ví dụ 2:

 • 实现自己的抱负
 • 實現自己的抱負
 • Shíxiàn zìjǐ de bàofù
 • Bồi – Sứ xen chư chỉ tợ bao phú
 • Dịch tiếng Việt – Thực hiện tham vọng bản thân
 • Dịch tiếng Anh – to achieve one’s ambition


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

21  +    =  23