Menu

2568 – 爆炸 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《爆》的笔顺动画写字动画演示

《爆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《爆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《炸》字的笔顺动画演示

《炸》的笔顺动画写字动画演示

《炸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《炸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 今天,机场发生了一起爆炸
 • 今天,機場發生了一起爆炸
 • Jīntiān, jīchǎng fāshēngle yīqǐ bàozhà
 • Bồi – Chin then, chi chảng pha sâng lợ i chỉ bao cha
 • Dịch tiếng Việt – Hôm nay đã có một vụ nổ tại sân bay
 • Dịch tiếng Anh – There was an explosion at the airport today.

Ví dụ 2:

 • 炸弹爆炸了
 • 炸彈爆炸了
 • Zhàdàn bàozhàle
 • Bồi – Cha tan bao cha lợ
 • Dịch tiếng Việt – Quả bom đã phát nổ
 • Dịch tiếng Anh – The bomb exploded.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

75  +    =  80