Menu

2573 – 备份 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《备》的笔顺动画写字动画演示

《备》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《备》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《份》字的笔顺动画演示

《份》的笔顺动画写字动画演示

《份》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《份》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 备份你的数据
 • 備份你的數據
 • Bèifèn nǐ de shùjù
 • Bồi – Bây phân nỉ tợ shu tu
 • Dịch tiếng Việt – Hãy sao lưu dữ liệu của bạn
 • Dịch tiếng Anh – Back up your data.

Ví dụ 2:

 • 你最好备份一下这些文件
 • 你最好備份一下這些文件
 • Nǐ zuì hǎo bèifèn yīxià zhèxiē wénjiàn
 • Bồi – Nỉ chuây hảo bây phân í xa chưa xiê uấn chen
 • Dịch tiếng Việt – Bạn tốt hơn hết là nên sao lưu những files này!
 • Dịch tiếng Anh – You’d better back up these files!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

3  +  2  =