Menu

2578 – 被告 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《被》的笔顺动画写字动画演示

《被》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《被》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《告》字的笔顺动画演示

《告》的笔顺动画写字动画演示

《告》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《告》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 为被告人辩护
 • 為被告人辯護
 • Wèi bèigào rén biànhù
 • Bồi – Uây bây cao rấn ben hu
 • Dịch tiếng Việt – Biện hộ cho bị cáo
 • Dịch tiếng Anh – plead on the behalf of the accused

Ví dụ 2:

 • 被告有权上诉
 • 被告有權上訴
 • Bèigào yǒu quán shàngsù
 • Bồi – Bây cao dẩu choén sang su
 • Dịch tiếng Việt – Bị cáo có quyền kháng cáo
 • Dịch tiếng Anh – The defendants can appeal.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  56  =  59