Menu

2580 – 奔波 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《奔》的笔顺动画写字动画演示

《奔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《奔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《波》字的笔顺动画演示

《波》的笔顺动画写字动画演示

《波》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《波》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 大家好像都在拼命奔波
 • 大家好像都在拼命奔波
 • Dàjiā hǎoxiàng dōu zài pīnmìng bēnbō
 • Bồi – Ta cha hảo xeng tâu chai pin minh bân bua
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người dường như đều đang làm việc chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – Everybody seemed to be rushing around looking straight ahead.

Ví dụ 2:

 • 妈妈整年累月地为了生活在外奔波
 • 媽媽整年累月地為了生活在外奔波
 • Māmā zhěng nián lěi yuè dì wéi le shēnghuó zàiwài bēnbō
 • Bồi – Ma ma chẩng nén lẩy duê ti uấy lưa sâng húa chai oai bân bua
 • Dịch tiếng Việt – Mẹ tôi cả năm phải đi làm xa nhà để lo cho cuộc sống gia đình
 • Dịch tiếng Anh – Mother has worked outside for years so we can live.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

5  +  5  =