Menu

2581 – 奔驰 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《奔》的笔顺动画写字动画演示

《奔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《奔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《驰》字的笔顺动画演示

《驰》的笔顺动画写字动画演示

《驰》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《驰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BÔN (BUÔN, BON, BỐN) TRÌ
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 马在田野上奔驰
 • 馬在田野上奔馳
 • Mǎ zài tiányě shàng bēnchí
 • Bồi – Mả chai tén dể sang bân chứ
 • Dịch tiếng Việt – Ngựa phi trên cánh đồng
 • Dịch tiếng Anh – The horse is galloping across the fields.

Ví dụ 2:

 • 汽车在高速公路上奔驰
 • 汽車在高速公路上奔馳
 • Qìchē zài gāosù gōnglù shàng bēnchí
 • Bồi – Chi chưa chai cau su cung lu sang bân chứ
 • Dịch tiếng Việt – Xe đang phóng đi trên đường cao tốc
 • Dịch tiếng Anh – The car is speeding along the motorway.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

22  +    =  27