Menu

2582 – 本能 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《能》字的笔顺动画演示

《能》的笔顺动画写字动画演示

《能》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《能》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 凭本能行事
 • 憑本能行事
 • Píng běnnéng xíngshì
 • Bồi – Pính bẩn nấng xính sư
 • Dịch tiếng Việt – Hãy nghe theo bản năng
 • Dịch tiếng Anh – just follow your nose

Ví dụ 2:

 • 求生本能/ 嗜杀本性
 • 求生本能/ 嗜殺本性
 • Qiúshēng běnnéng/ shì shā běnxìng
 • Bồi – Chiếu sâng bẩn nấng / sư sa bẩn xinh
 • Dịch tiếng Việt – Bản năng sinh tồn / bản năng sát thủ
 • Dịch tiếng Anh – survival/ killer instinct


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

4  +  2  =