Menu

2583 – 本钱 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《钱》字的笔顺动画演示

《钱》的笔顺动画写字动画演示

《钱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《钱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 商业资本本钱
 • 商業資本本錢
 • Shāngyè zīběn běnqián
 • Bồi – Sang dê chư bấn bẩn chén
 • Dịch tiếng Việt – vốn tư bản thương nghiệp
 • Dịch tiếng Anh – capital in trade.

Ví dụ 2:

 • 没本钱做生意
 • 沒本錢做生意
 • Méi běnqián zuò shēngyì
 • Bồi – Mấy bẩn chén chua sâng i
 • Dịch tiếng Việt – không có vốn để làm kinh doanh
 • Dịch tiếng Anh – have no capital to start a business.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

9  +  1  =