Menu

2584 – 本人 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你本人必须参加
 • 你本人必須參加
 • Nǐ běnrén bìxū cānjiā
 • Bồi – Ní bẩn rấn bi xuy chan cha
 • Dịch tiếng Việt – Bạn phải tự mình tham gia
 • Dịch tiếng Anh – You must take part yourself.

Ví dụ 2:

 • 照片没有她本人好看
 • 照片沒有她本人好看
 • Zhàopiàn méiyǒu tā běnrén hǎokàn
 • Bồi – Chao pen mấy dẩu tha bẩn tấn hảo khan
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy không ăn ảnh, hình trên ảnh không đẹp như ngoài đời
 • Dịch tiếng Anh – The photograph I had seen didn’t do her justice.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  16  =  18