Menu

2591 – 迸发 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《迸》的笔顺动画写字动画演示

《迸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《迸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《发》字的笔顺动画演示

《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 誓言的迸发
 • 誓言的迸發
 • Shìyán de bèngfā
 • Bồi – Sư dén tợ bâng pha
 • Dịch tiếng Việt – Thốt ra lời thề
 • Dịch tiếng Anh – A volley of oaths.

Ví dụ 2:

 • 老师的幽默使学生迸发出阵阵笑声
 • 老師的幽默使學生迸發出陣陣笑聲
 • Lǎoshīde yōumò shǐ xuésheng bèngfāchū zhènzhènxiàoshēng.
 • Bồi – Lảo sư tợ dâu mua sử xuế sâng bâng pha chu chân chân xeo sâng
 • Dịch tiếng Việt – Câu chuyện cười của giáo viên làm cho học sinh phá lên cười
 • Dịch tiếng Anh – The teacher’s jokes made the students burst out laughing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

37  +    =  46