Menu

2597 – 鄙视 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鄙》的笔顺动画写字动画演示

《鄙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鄙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《视》字的笔顺动画演示

《视》的笔顺动画写字动画演示

《视》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《视》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我鄙视你们这些苦力
 • 我鄙視你們這些苦力
 • Wǒ bǐshì nǐmen zhèxiē kǔlì
 • Úa bỉ sư nỉ mân chưa xiê khủ li
 • Dịch tiếng Việt – Tôi khinh việc của các bạn!
 • Dịch tiếng Anh – I disdain all of you peons!

Ví dụ 2:

 • 他鄙視所有機械呆板的職業
 • 他鄙視所有機械呆板的職業
 • Tā bǐshì suǒyǒu jīxiè dāibǎn de zhíyè
 • Bồi – Tha bỉ sư súa dẩu chi xiê tai bản tợ chứ dê
 • Dịch tiếng Việt – Ông ta khinh miệt tất cả những công việc cứng nhắc
 • Dịch tiếng Anh – He felt contempt for all banausic occupations.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  35  =  38