Menu

2598 – 弊病 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《弊》的笔顺动画写字动画演示

《弊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《弊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《病》字的笔顺动画演示

《病》的笔顺动画写字动画演示

《病》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《病》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 易產生弊病的
 • 易產生弊病的
 • Yì chǎnshēng bìbìng de
 • Bồi – I chản sâng bi binh tợ
 • Dịch tiếng Việt – dễ bị bệnh
 • Dịch tiếng Anh – to be open to get sick

Ví dụ 2:

 • 官僚制弊病
 • 官僚制弊病
 • Guānliáo zhì bìbìng
 • Bồi – guan léo chư bi binh
 • Dịch tiếng Việt – bệnh quan liêu
 • Dịch tiếng Anh – Bureaucracy ills.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

7  +  3  =