Menu

2604 – 边界 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《界》字的笔顺动画演示

《界》的笔顺动画写字动画演示

《界》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《界》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 人群蜂拥着穿过边界
 • Phồn – 人群蜂擁著穿過邊界
 • Pinyin – Rénqún fēngyōngzhe chuānguò biānjiè
 • Bồi – Rân chuýn phâng dung chợ choan cua ben chia
 • Dịch tiếng Việt – Đám đông xuyên qua biên giới
 • Dịch tiếng Anh – The crowds swarmed across the border.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们用木棍隔出了边界
 • Phồn – 他們用木棍隔出了邊界
 • Pinyin – Tāmen yòng mù gùn gé chūle biānjiè
 • Bồi – Tha mân dung mu quân cứa chu lợ ben chía
 • Dịch tiếng Việt – Họ dùng mốc chỉ giới là gậy gỗ để ngăn biên giới
 • Dịch tiếng Anh – They marked out the boundaries with sticks.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

18  +    =  22