Menu

2613 – 便于 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《便》的笔顺动画写字动画演示

《便》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《便》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《于》字的笔顺动画演示

《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为了便于讨论
 • Phồn – 為了便於討論
 • Pinyin – Wèile biànyú tǎolùn
 • Bồi – Uây lợ ben duý thảo luân
 • Dịch tiếng Việt – Thảo luận về sự tiện lợi dễ dàng
 • Dịch tiếng Anh – for argument’s sake, for the sake of argument

Ví dụ 2:

 • Giản – 纸币比硬币便于携带
 • Phồn – 紙幣比硬幣便於攜帶
 • Pinyin – Zhǐbì bǐ yìngbì biànyú xiédài
 • Bồi – Chử bi bỉ inh bi ben duý xiế tai
 • Dịch tiếng Việt – Tiền mặt tiện dụng hơn là tiền xu
 • Dịch tiếng Anh – Notes are more portable than coins.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

1  +  9  =