Menu

2615 – 变迁 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《变》的笔顺动画写字动画演示

《变》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《变》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《迁》字的笔顺动画演示

《迁》的笔顺动画写字动画演示

《迁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《迁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 制度变迁
 • Phồn – 制度變遷
 • Pinyin – Zhìdù biànqiān
 • Bồi – Chư tu ben chen
 • Dịch tiếng Việt – Chế độ biến thiên (thay đổi chế độ)
 • Dịch tiếng Anh – devolution of institution

Ví dụ 2:

 • Giản – 人世的变迁
 • Phồn – 人世的變遷
 • Pinyin – Rénshì de biànqiān
 • Bồi – Rấn sư tợ ben chen
 • Dịch tiếng Việt – Biến thiên cuộc đời (thay đổi cuộc sống)
 • Dịch tiếng Anh – the whirligig of life.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

  +  65  =  71