Menu

2618 – 辩护 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《辩》的笔顺动画写字动画演示

《辩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《辩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《护》字的笔顺动画演示

《护》的笔顺动画写字动画演示

《护》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《护》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为自己辩护
 • Phồn – 為自己辯護
 • Pinyin – Wèi zìjǐ biànhù
 • Bồi – Uây chư chỉ ben hu
 • Dịch tiếng Việt – tự biện hộ cho bản thân
 • Dịch tiếng Anh – to justify for someone’s else

Ví dụ 2:

 • Giản – 为被告人辩护
 • Phồn – 為被告人辯護
 • Pinyin – Wèi bèigào rén biànhù
 • Bồi – uây bây cao rấn ben hu
 • Dịch tiếng Việt – biện hộ cho bị cáo
 • Dịch tiếng Anh – plead on the behalf of the accused


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

85  +    =  94