Menu

2619 – 辩解 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《辩》的笔顺动画写字动画演示

《辩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《辩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《解》字的笔顺动画演示

《解》的笔顺动画写字动画演示

《解》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《解》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她习惯了不为自己辩解
 • Phồn – 她习惯了不为自己辩解
 • Pinyin – Tā xí guàn liǎo bù wéi zìjǐ biànjiě
 • Bồi – Tha xí quan lẻo bú uây chư chỉ ben chỉa
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã quen việc không đứng lên để bảo vệ bản thân
 • Dịch tiếng Anh – She has been conditioned not to stand up for herself.

Ví dụ 2:

 • Giản – 不要为自己的错误行为辩解
 • Phồn – 不要為自己的錯誤行為辯解
 • Pinyin – Bùyào wèi zìjǐ de cuòwù xíngwéi biànjiě
 • Bồi – Bú dao uây chư chỉ tợ chua u xính uáy ben chỉa
 • Dịch tiếng Việt – Đừng biện hộ cho lỗi lầm của bản thân
 • Dịch tiếng Anh – Don’t try to make excuses for your mistakes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

55  +    =  59