Menu

2627 – 表态 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


《表》的笔顺动画写字动画演示

《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《态》的笔顺动画写字动画演示
《态》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他不肯表态
 • Phồn – 他不肯表態
 • Pinyin – Tā bù kěn biǎotài
 • Bồi – Tha bu khẩn bẻo thai
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta từ chối tự giao nộp bản thân
 • Dịch tiếng Anh – He refused to commit himself.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他没有表态
 • Phồn – 他沒有表態
 • Pinyin – Tā méiyǒu biǎotài
 • Bồi – Tha mấy dẩu bẻo thai
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không thể hiện quan điểm (bỏ phiếu trắng)
 • Dịch tiếng Anh – He didn’t say which side he was on.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

  +  31  =  39