Menu

2629 – 憋 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《憋》的笔顺动画写字动画演示

《憋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《憋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 总呆在屋里憋得慌
 • Phồn – 總呆在屋裡憋得慌
 • Pinyin – Zǒng dāi zài wū lǐ biē dé huāng
 • Bồi – Chủng tai chai u lỉ biê tứa hoang
 • Dịch tiếng Việt – Ở trong nhà suốt ngày sẽ làm bạn hoảng loạn
 • Dịch tiếng Anh – Staying indoors all day will make you feel absolutely suffocated.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你能憋气憋多长时间?
 • Phồn – 你能憋氣憋多長時間?
 • Pinyin – Nǐ néng biēqì biē duō cháng shíjiān?
 • Bồi – Nỉ nấng bia chi bia tua cháng sứ chen?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể nhịn thở bao lâu?
 • Dịch tiếng Anh – How long can you hold your breath?


Các chữ Hán đồng âm

 • 鳖: freshwater soft-shelled turtle;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

  +  39  =  40