Menu

2634 – 冰雹 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《冰》的笔顺动画写字动画演示

《冰》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《冰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《雹》字的笔顺动画演示

《雹》的笔顺动画写字动画演示

《雹》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《雹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 下了一小时的冰雹 
 • Phồn – 下了一小時的冰雹
 • Pinyin – Xiàle yī xiǎoshí de bīngbáo
 • Bồi – Xa lợ i xẻo sứ tợ binh báo
 • Dịch tiếng Việt – Mưa đá trong một giờ đồng hồ
 • Dịch tiếng Anh – It hailed for an hour.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的车停在车库里,躲避冰雹
 • Phồn – 我的車停在車庫裡,躲避冰雹
 • Pinyin – Wǒ de chē tíng zài chēkù lǐ, duǒbì bīngbáo
 • Bồi – Ủa tợ chưa thính chai chưa khu lỉ, tua bi binh báo
 • Dịch tiếng Việt – Xe hơi của tôi đậu ở trong garage nên tránh được mưa đá
 • Dịch tiếng Anh – My car was in the garage and sheltered from the hail.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

1  +  5  =