Menu

0028 – 是的 – shì de – Giải nghĩa, Audio, hướng dẫn viết – Sách 1000 chữ ghép tiếng Trung thông dụng

Hướng dẫn viết từng nét từ này:

《是》字的笔顺动画演示

《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《的》字的笔顺动画演示

《的》的笔顺动画写字动画演示

《的》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《的》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi:  Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin:  Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể:   Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

 • 我认为是的 – Nghe ví dụ
 • Không có
 • Pinyin Updating
 • Không có
 • Dịch tiếng Việt xem trong sách bản cứng
 • Dịch tiếng Anh xem trên sách bản cứng


 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   1000 từ ghép tiếng Trung thông dụng Tam ngữ Anh Trung Việt, Các chữ vần S, Phần 01 (0001 - 0100)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.