Menu

2850 – 搭配 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《搭》字的笔顺动画演示

《搭》的笔顺动画写字动画演示

《搭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《搭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《配》字的笔顺动画演示

《配》的笔顺动画写字动画演示

《配》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《配》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 互相很搭配- Nghe ví dụ
 • Phồn – 互相很搭配
 • Pinyin – Hùxiāng hěn dāpèi
 • Bồi – Hu xeng hẩn ta pây
 • Dịch tiếng Việt – hợp cạ với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be well suited (to each other)

Ví dụ 2:

 • Giản – 所有的椅子都很搭配 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 所有的椅子都很搭配
 • Pinyin – Suǒyǒu de yǐzi dōu hěn dāpèi
 • Bồi – Súa dẩu tợ ỉ chự tâu hẩn ta pây
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả những chiếc ghế đều đồng bộ
 • Dịch tiếng Anh – All the chairs matched.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 07 (2801 – 2850)

Comments