Menu

0392 – 睡觉 – shuìjiào – Giải nghĩa, Audio, hướng dẫn viết – Sách 1000 chữ ghép tiếng Trung thông dụng

Hướng dẫn viết từng nét từ này:

《睡》字的笔顺动画演示

《睡》的笔顺动画写字动画演示

《睡》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《睡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《觉》字的笔顺动画演示

《觉》的笔顺动画写字动画演示

《觉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《觉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi:  Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin:  Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể:   Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

 • 睡觉是有效的休息方式- Nghe ví dụ
 • Không có
 • Pinyin xem trong sách bản cứng
 • Không có
 • Dịch tiếng Việt xem trong sách bản cứng
 • Dịch tiếng Anh xem trên sách bản cứng


 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   1000 từ ghép tiếng Trung thông dụng Tam ngữ Anh Trung Việt, Các chữ vần S, Phần 04 (0301 - 0400)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.