Menu

3948 – 潜水 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《潜》字的笔顺动画演示

《潜》的笔顺动画写字动画演示

《潜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《潜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《水》字的笔顺动画演示

《水》的笔顺动画写字动画演示

《水》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《水》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他在船底下潜水 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 他在船底下潛水
 • Pinyin – Tā zài chuándǐ xia qiánshuǐ
 • Bồi – tha chai choán tỉ xia chiến suẩy
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy lặn dưới thuyền
 • Dịch tiếng Anh – He swam under the boat.

Ví dụ 2:

 • Giản – 带水下呼吸器去潜水 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 帶水下呼吸器去潛水
 • Pinyin – Dài Shuǐxià hūxīqì qù qiánshuǐ
 • Bồi – tai suẩy xa hu xi chi chuy chiến suẩy
 • Dịch tiếng Việt – Đi lặn biển
 • Dịch tiếng Anh – to go scuba diving


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 29 (3901 – 3950)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.