Menu

4595 – 延续 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《延》字的笔顺动画演示

《延》的笔顺动画写字动画演示

《延》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《延》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《续》字的笔顺动画演示

《续》的笔顺动画写字动画演示

《续》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《续》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 惊喜的延续吧 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 驚喜的延續吧
 • Pinyin – Jīngxǐ de yánxù ba
 • Bồi – chinh xỉ tợ dán xuy ba.
 • Dịch tiếng Việt – Tiếp tục bất ngờ.
 • Dịch tiếng Anh – should continue that trend.

Ví dụ 2:

 • Giản – 审判延续了6天 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 審判延續了6天
 • Pinyin – Shěnpàn yánxùle 6 tiān
 • Bồi – sẩn pan dán xuy lợ 6 then.
 • Dịch tiếng Việt – Phiên tòa kéo dài 6 ngày.
 • Dịch tiếng Anh – The trial lasted six days.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 42 (4551 – 4600)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.