Menu

0958 – 变化 – biànhuà – Giải nghĩa, Audio, hướng dẫn viết – Sách 1000 chữ ghép tiếng Trung thông dụng

Hướng dẫn viết từng nét từ này:

《变》字的笔顺动画演示

《变》的笔顺动画写字动画演示

《变》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《变》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《化》字的笔顺动画演示

《化》的笔顺动画写字动画演示

《化》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《化》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi:  Updating
 • Pinyin:  Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể:   Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

 • 他的观点在变化 – Nghe ví dụ
 • Updating
 • Pinyin xem trong sách bản cứng
 • Updating
 • Dịch tiếng Việt xem trong sách bản cứng
 • Dịch tiếng Anh xem trên sách bản cứng


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   1000 từ ghép tiếng Trung thông dụng Tam ngữ Anh Trung Việt, Các chữ vần B, Phần 10 (0901 - 1000)

Comments