Menu

Xem sách bản cứng Audio nghe sách Bá đạo tam ngữ Anh – Trung – Việt 900 câu đàm thoại tiếng Trung du lịch – Chương 15


Câu 01
 

Câu 02
Câu 03
Câu 04
Câu 05
Câu 06
Câu 07
Câu 08
Câu 09
Câu 10
Chú ý: Đây là tài liệu được giáo viên Trung Quốc Dĩnh Xuyến Đường phối hợp Học Tiếng Trung Quốc đọc, ghép nhạc và biên tập, là tài liệu đi kèm sách song ngữ Trung – Pinyin – Việt bản cứng Bá đạo tam ngữ Anh – Trung – Việt 900 câu đàm thoại tiếng Trung du lịch. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Xem các phần khác

Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Bá đạo tam ngữ Anh - Trung - Việt 900 câu đàm thoại tiếng Trung du lịch

Comments