Menu

Xem sách bản cứng Audio nghe sách Bá đạo tam ngữ Anh – Trung – Việt 900 câu đàm thoại tiếng Trung du lịch – Chương 28


Câu 01




Câu 02




Câu 03




Câu 04




Câu 05




Câu 06




Câu 07




Câu 08




Câu 17




Câu 18




Chú ý: Đây là tài liệu được giáo viên Trung Quốc Dĩnh Xuyến Đường phối hợp Học Tiếng Trung Quốc đọc, ghép nhạc và biên tập, là tài liệu đi kèm sách song ngữ Trung – Pinyin – Việt bản cứng Bá đạo tam ngữ Anh – Trung – Việt 900 câu đàm thoại tiếng Trung du lịch. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Xem các phần khác

Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Bá đạo tam ngữ Anh - Trung - Việt 900 câu đàm thoại tiếng Trung du lịch

Comments