Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 013 – Ban nhạc Xuân Thu – 春秋乐队 (春秋樂隊) – Chūnqiū yuèduìChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 春秋乐队

昕煜虽然在做慢速中文,但喜欢快节奏的东西。今天我给大家推荐一支重金属摇滚乐队——春秋乐队。2007年我参加了北京迷笛音乐节,看到春秋乐队的表演觉得很震撼,马上买了一张CD。乐队成员的技术很好,他们的风格也很独特:歌曲主题都和中国神话或历史有关。值得一提的是,春秋乐队的吉他手郭怡广来自于唐朝乐队,而唐朝乐队曾经是中国最著名的摇滚乐队。

请听春秋乐队的歌曲《天下》。

《天下》歌词:

鹰带来了神的遗书交给瑟缩的玫瑰

神在昨天已经被谋杀

流云流星红霞满天辉映出天门

一道凶光直射我家里

黑夜给了我们一双黑色的眼睛

我却用它来寻找光明

暮色苍穹中的战火一直燃不尽

天上天下号角齐争鸣

歌曲:《天下》

作者:春秋乐队

 

Phồn thể:  春秋樂隊

昕煜雖然在做慢速中文,但喜歡快節奏的東西。今天我給大家推荐一支重金屬搖滾樂隊——春秋樂隊。 2007年我參加了北京迷笛音樂節,看到春秋樂隊的表演覺得很震撼,馬上買了一張CD。樂隊成員的技術很好,他們的風格也很獨特:歌曲主題都和中國神話或歷史有關。值得一提的是,春秋樂隊的吉他手郭怡廣來自於唐朝樂隊,而唐朝樂隊曾經是中國最著名的搖滾樂隊。

請聽春秋樂隊的歌曲《天下》。

《天下》歌詞:

鷹帶來了神的遺書交給瑟縮的玫瑰

神在昨天已經被謀殺

流雲流星紅霞滿天輝映出天門

一道凶光直射我家裡

黑夜給了我們一雙黑色的眼睛

我卻用它來尋找光明

暮色蒼穹中的戰火一直燃不盡

天上天下號角齊爭鳴

歌曲:《天下》

作者:春秋樂隊

Pinyin: Chūnqiū yuèduì

Xīn yù suīrán zài zuò màn sù zhōngwén, dàn xǐhuān kuài jiézòu de dōngxī. Jīntiān wǒ gěi dàjiā tuījiàn yī zhī zhòngjīnshǔ yáogǔn yuèduì——chūnqiū yuèduì. 2007 nián wǒ cānjiāle běijīng mí dí yīnyuè jié, kàn dào chūnqiū yuèduì de biǎoyǎn juédé hěn zhènhàn, mǎshàng mǎile yī zhāng CD. Yuèduì chéngyuán de jìshù hěn hǎo, tāmen de fēnggé yě hěn dútè: Gēqǔ zhǔtí dōu hé zhōngguó shénhuà huò lìshǐ yǒuguān. Zhídé yī tí de shì, chūnqiū yuèduì de jítā shǒu guōyíguǎng láizì yú táng cháo yuèduì, ér táng cháo yuèduì céngjīng shì zhōngguó zuì zhùmíng de yáogǔn yuèduì.

Qǐng tīng chūnqiū yuèduì de gēqǔ “tiānxià”.

“Tiānxià” gēcí:

Yīng dài láile shén de yíshū jiāo gěi sèsuō de méiguī

Shén zài zuótiān yǐjīng bèi móushā

Liú yún liúxīng hóng xiá mǎn tiān huīyìng chū tiānmén

Yīdào xiōng guāng zhíshè wǒ jiālǐ

Hēiyè gěile wǒmen yīshuāng hēisè de yǎnjīng

Wǒ què yòng tā lái xúnzhǎo guāngmíng

Mùsè cāngqióng zhōng de zhànhuǒ yīzhí rán bù jìn

Tiānshàng tiānxià hàojiǎo qí zhēngmíng

Gēqǔ:“Tiānxià”

Zuòzhě: Chūnqiū yuèduì

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

8  +  2  =