Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 015 – Học tập tấm gương của Lôi Phong – 学习雷锋好榜样 (學習雷鋒好榜樣) – Xuéxí léifēng hǎo bǎngyàngChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 学习雷锋好榜样

《学习雷锋好榜样》这首老歌陪伴过很多人的童年。歌曲的主题是一位家喻户晓的解放军士兵,他的名字叫雷锋,他是助人为乐的好榜样。

雷锋出生在战争年代,家里很穷,生活非常困难。他的亲人很早就离开了人世,只剩下他一人。还不到7岁,雷锋就成为孤儿。在成长过程中,雷锋也遭到旧社会地主的迫害,童年非常艰苦。有一次,人民解放军经过雷锋的家乡。解放军关怀村民、帮助干活的情景给雷锋留下了深刻的印象。当他跑到连长面前,积极地要求加入人民解放军时,连长没有同意。他送给雷锋一支钢笔,鼓励他好好学习,长大了建设祖国。于是,雷锋下决心,长大后要加入人民解放军,为人民百姓做好事。

学生时代,雷锋就知道要帮助落后的同学,爱护集体的物品。同时,他积极参加社会活动,受到大人的赞扬。长大后,雷锋加入部队。他全心全意为人民服务。雷锋的收入不多,但他积极捐款给贫穷或受灾的人们;他辅导学生,组织有意义的活动;老百姓的东西坏了,他主动帮忙修理;即使身体不舒服,他也主动参加劳动……做过的好事多得数也数不清。雷锋除了助人为乐,还有抓紧时间勤奋学习的精神。一有空闲,他就拿起书本阅读,即使只有几分钟,他也不放过。雷锋谦虚谨慎,他忠诚于共产党,相信中国的未来。

后来人们一说到雷锋,就想到助人为乐的精神。助人为乐,就叫做发扬雷锋精神。他的故事被编入了教科书,成为每个学生必须学习的榜样。

不幸的是,在22岁那年,在他工作的时候发生了一件事故,年轻的雷锋离开了人世。人们得知这个消息,都非常悲痛惋惜。毛泽东主席题词呼吁大家向雷锋同志学习。每年3月5日是学雷锋日,学生们组织活动,到街上或者养老院,打扫卫生,帮助需要帮助的人,发扬雷锋精神。

Phồn thể:學習雷鋒好榜樣

《學習雷鋒好榜樣》這首老歌陪伴過很多人的童年。歌曲的主題是一位家喻戶曉的解放軍士兵,他的名字叫雷鋒,他是助人為樂的好榜樣。

雷鋒出生在戰爭年代,家裡很窮,生活非常困難。他的親人很早就離開了人世,只剩下他一人。還不到7歲,雷鋒就成為孤兒。在成長過程中,雷鋒也遭到舊社會地主的迫害,童年非常艱苦。有一次,人民解放軍經過雷鋒的家鄉。解放軍關懷村民、幫助幹活的情景給雷鋒留下了深刻的印象。當他跑到連長面前,積極地要求加入人民解放軍時,連長沒有同意。他送給雷鋒一支鋼筆,鼓勵他好好學習,長大了建設祖國。於是,雷鋒下決心,長大後要加入人民解放軍,為人民百姓做好事。

學生時代,雷鋒就知道要幫助落後的同學,愛護集體的物品。同時,他積極參加社會活動,受到大人的讚揚。長大後,雷鋒加入部隊。他全心全意為人民服務。雷鋒的收入不多,但他積極捐款給貧窮或受災的人們;他輔導學生,組織有意義的活動;老百姓的東西壞了,他主動幫忙修理;即使身體不舒服,他也主動參加勞動……做過的好事多得數也數不清。雷鋒除了助人為樂,還有抓緊時間勤奮學習的精神。一有空閒,他就拿起書本閱讀,即使只有幾分鐘,他也不放過。雷鋒謙虛謹慎,他忠誠於共產黨,相信中國的未來。

後來人們一說到雷鋒,就想到助人為樂的精神。助人為樂,就叫做發揚雷鋒精神。他的故事被編入了教科書,成為每個學生必須學習的榜樣。

不幸的是,在22歲那年,在他工作的時候發生了一件事故,年輕的雷鋒離開了人世。人們得知這個消息,都非常悲痛惋惜。毛澤東主席題詞呼籲大家向雷鋒同志學習。每年3月5日是學雷鋒日,學生們組織活動,到街上或者養老院,打掃衛生,幫助需要幫助的人,發揚雷鋒精神。

 

Pinyin: Xuéxí léifēng hǎo bǎngyàng

“Xuéxí Léifēng hǎo bǎngyàng” zhè shǒu lǎo gē péibànguò hěnduō rén de tóngnián. Gēqǔ de zhǔtí shì yī wèi jiāyùhùxiǎo de jiěfàngjūn shìbīng, tā de míngzì jiào Léifēng, tā shì zhùrén wéi lè de hǎo bǎngyàng.

Léifēng chūshēng zài zhànzhēng niándài, jiālǐ hěn qióng, shēnghuó fēicháng kùnnán. Tā de qīnrén hěn zǎo jiù líkāile rénshì, zhǐ shèng xià tā yīrén. Hái bù dào 7 suì, Léifēng jiù chéngwéi gū’ér. Zài chéngzhǎng guòchéng zhōng, Léifēng yě zāo dào jiù shèhuì dìzhǔ de pòhài, tóngnián fēicháng jiānkǔ. Yǒu yīcì, rénmín jiěfàngjūn jīngguò Léifēng de jiāxiāng. Jiěfàngjūn guānhuái cūnmín, bāngzhù gàn huó de qíngjǐng gěi Léifēng liú xiàle shēnkè de yìnxiàng. Dāng tā pǎo dào lián zhǎng miànqián, jījí de yāoqiú jiārù rénmín jiěfàngjūn shí, lián zhǎng méiyǒu tóngyì. Tā sòng gěi Léifēng yī zhī gāngbǐ, gǔlì tā hǎo hào xuéxí, zhǎng dàle jiànshè zǔguó. Yúshì, Léifēng xià juéxīn, zhǎng dà hòu yào jiārù rénmín jiěfàngjūn, wéi rénmín bǎixìng zuò hǎoshì.

Xuéshēng shídài, Léifēng jiù zhīdào yào bāngzhù luòhòu de tóngxué, àihù jítǐ de wùpǐn. Tóngshí, tā jījí cānjiā shèhuì huódòng, shòudào dàrén de zànyáng. Zhǎng dà hòu, Léifēng jiārù bùduì. Tā quánxīnquányì wéi rénmín fúwù. Léifēng de shōurù bù duō, dàn tā jījí juānkuǎn gěi pínqióng huò shòuzāi de rénmen; tā fǔdǎo xuéshēng, zǔzhī yǒu yìyì de huódòng; lǎobǎixìng de dōngxī huàile, tā zhǔdòng bāngmáng xiūlǐ; jíshǐ shēntǐ bú shūfú, tā yě zhǔdòng cānjiā láodòng……zuòguò de hǎoshì duō dé shù yě shǔ bù qīng. Léifēng chúle zhùrén wéi lè, hái yǒu zhuājǐn shíjiān qínfèn xuéxí de jīngshén. Yī yǒu kòngxián, tā jiù ná qǐ shūběn yuèdú, jíshǐ zhǐyǒu jǐ fēnzhōng, tā yě bù fàngguò. Léifēng qiānxū jǐnshèn, tā zhōngchéng yú gòngchǎndǎng, xiāngxìn zhōngguó de wèilái.

Hòulái rénmen yī shuō dào Léifēng, jiù xiǎngdào zhùrén wéi lè de jīngshén. Zhùrén wéi lè, jiù jiàozuò fǎ yáng Léifēng jīngshén. Tā de gùshì bèi biān rùle jiàokēshū, chéngwéi měi gè xuéshēng bìxū xuéxí de bǎngyàng.

Bùxìng de shì, zài 22 suì nà nián, zài tā gōngzuò de shíhòu fāshēngle yī jiàn shìgù, niánqīng de Léifēng líkāile rénshì. Rénmen dé zhī zhège xiāoxī, dōu fēicháng bēitòng wànxí. Máozédōng zhǔxí tící hūyù dàjiā xiàng Léifēng tóngzhì xuéxí. Měinián 3 yuè 5 rì shì xué Léifēng rì, xuéshēngmen zǔzhī huódòng, dào jiē shàng huòzhě yǎnglǎoyuàn, dǎsǎo wèishēng, bāngzhù xūyào bāngzhù de rén, fāyáng Léifēng jīngshén.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  80  =  88